Wszystko o opiece i rehabilitacji

Portal ogłoszeniowo – informacyjny

Oświadczenie o danych osobowych i plikach cookie

Informacje ogólne

 1. W rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej i firmy, pozwalającą na określenie jej tożsamości.
 2. Niniejsze Oświadczenie określa sposób postępowania Administratora w zakresie danych osobowych udostępnianych przez użytkowników podczas Rejestracji na Portalu Pomocne Dłonie.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma AMS Portal Internetowy.
 4. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków określonych w niniejszym Oświadczeniu.


Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

 1. Portal umożliwia swoim Użytkownikom Rejestrację, podczas której zgadzają się oni na zebranie swoich danych osobowych i ich trwałe przechowywanie w bazie Portalu.
 2. Użytkownik posiadający Konto może uzyskać dostęp do następujących danych Oferentów: numerów telefonów, adresów e-mail, adresu korespondencyjnego oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej. W pozostałych przypadkach dane osobowe nie są widoczne dla innych Użytkowników.
 3. O ile Użytkownik nie wyrazi odrębnej zgody na przesyłanie treści reklamowych, wszelkie przekazane podczas Rejestracji dane osobowe są wykorzystywane przez Portal wyłącznie w celach związanych z obsługą Użytkowników.


Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane w sposób, który zapewnia ich maksymalne bezpieczeństwo.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy firmy AMS Portal Internetowy.


Zmiana i usunięcie danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich poprawienia lub uaktualnienia, a także usunięcia. Zgodnie z przepisami Ustawy, prawo to przysługuje jedynie osobie, której te informacje dotyczą.
 2. W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje dane osobowe, wybierając opcję "Usuń konto". Potwierdzając ten wybór dane osobowe oraz konto są trwale kasowane, bez możliwości ich przywrócenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych Użytkownika osób nieuprawnionych, o ile doszło do niego po prawidłowym zalogowaniu na Portal.
 4. Firma AMS Portal Internetowy została wpisana przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych do rejestru zbiorów danych osobowych o numerze księgi 122166.

 

Pliki cookie ("ciasteczka") i dane lokalne

 1. Portal umieszcza na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika niewielkie pliki tekstowe zwane "cookie". Ich cel zależy od rodzaju i domeny.
 2. Pliki cookie własne (tworzone przez domenę pomocnedlonie.pl) służą ułatwieniu obsługi i zapewnieniu prawidłowego działanianie Portalu. Nie zbierają żadnych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji Użytkownika.
 3. Pliki cookie firm trzecich (tworzone przez Google) służą w przypadku domeny doubleclick.net celowi reklamowemu lub w przypadku domeny youtube-nocookie.com zachowaniu prywatności Użytkownika.
 4. Użytkownik może zablokować wszystkie pliki cookie lub tylko firm trzecich poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 5. W odniesieniu do plików własnych jest to działanie niezalecane, ponieważ może spowodować nieprawidłowe działanie Portalu.
 6. Na czas odwiedzin na Portalu lub po ich zakończeniu (za zgodą Użytkownika) Portal może tworzyć dane lokalne, wykorzystywane w tych samych celach co własne pliki cookie.

 

Dzienniki logów

 1. Serwer Portalu zbiera i zachowuje w postaci dzienników następujące informacje o Użytkowniku:
  • czas wejścia na stronę
  • adres IP
  • używana przeglądarka internetowa
  • adres e-mail po zalogowaniu
  • czas utworzenia lub usunięcia konta
  • historia przeglądanych stron i czasy ich ładowania
 2. Dane zbierane są tymczasowo, w celu identyfikacji i likwidacji ewentualnych błędów w działaniu Portalu.