Wszystko o opiece i rehabilitacji

Portal ogłoszeniowo – informacyjny

Regulamin Portalu Pomocne Dłonie

 

 

§1 Definicje

 1. Portal Pomocne Dłonie (dalej Portal) - strona internetowa dostępna pod adresem www.pomocnedlonie.pl, umożliwiająca przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń i artykułów tematycznych oraz korzystanie z forum
 2. Regulamin - niniejszy dokument
 3. Osoba niezarejestrowana - osoba odwiedzająca Portal, która nie zakończyła Rejestracji
 4. Osoba zarejestrowana - osoba, która zakończyła Rejestrację i posiada Konto lub Wizytówkę
 5. Rejestracja - działania obejmujące uzupełnienie danych wymaganych przez Portal, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta poprzez kliknięcie w odnośnik (hiperłącze) przesłany na adres poczty elektronicznej
 6. Konto - część Portalu dostępna po podaniu loginu i hasła, za pomocą której osoba zarejestrowana może edytować swoje dane i wykonywać działania przewidziane dla wybranego typu Konta
 7. Oferent - osoba reprezentująca podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która świadczy usługi masażu leczniczego, masażu mającego na celu poprawę samopoczucia, opieki pielęgniarskiej, opieki nad dziećmi, osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi
 8. Wizytówka pełna - Konto Oferenta oraz powiązana z nim forma prezentacji informacji o Oferencie
 9. Użytkownik prywatny - użytkownik nie świadczący usług będących w zakresie usług Oferenta
 10. Konto pełne - Konto Użytkownika prywatnego
 11. Forum - cześć Portalu, w której Użytkownicy zarejestrowani mogą umieszczać swoje wypowiedzi
 12. Newsletter - biuletyn elektroniczny wysyłany do subskrybentów
 13. Informacja handlowa - wiadomości reklamowe wysyłane przez Portal na zlecenie innych podmiotów
 14. Administrator danych osobowych - AMS Portal Internetowy, wyłączny właściciel Portalu

 

 

§2 Rejestracja

 1. Rejestracja jest dozwolona dla osoby, która ukończyła 16 lat.
 2. Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. Bez zgody Portalu nie jest możliwe przekazanie Konta innemu użytkownikowi.
 3. Użytkownik w trakcie Rejestracji zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych wymaganych przez Portal.
 4. Użytkownik zarejestrowany zostaje automatycznie zapisany do Newslettera i wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez Administratora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Portalu i nie będą w żadnej formie przekazywane innym osobom ani podmiotom.
 5. Jako Oferent może się rejestrować wyłącznie osoba fizyczna lub osoba reprezentująca podmiot gospodarczy świadczące usługi masażu leczniczego, masażu mającego na celu poprawę samopoczucia, opieki nad dziećmi, osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi lub opieki pielęgniarskiej. Wykonywanie tych usług powinno być potwierdzone umiejętnościami i doświadczeniem.
 6. Dokonując Rejestracji Oferent wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych Użytkownikom prywatnym posiadającym Konto pełne (z wyłączeniem adresu e-mail oznaczonego jako rejestracyjny oraz nazwy rejestrowej lub imienia i nazwiska).
 7. Portal oświadcza, że nie weryfikuje tożsamości ani kwalifikacji zawodowych Oferentów oraz zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone przez nich usługi.
 8. Jako Użytkownik prywatny może się rejestrować wyłącznie osoba nie zajmująca się usługami wymienionymi w punkcie 5.

 

 

§3 Konta

 1. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik może zalogować się na Konto, podając adres e-mail (login) oraz hasło przesłane pocztą elektroniczną.
 2. Po pierwszym zalogowaniu Portal zaleca dokonanie zmiany hasła na własne.
 3. Login i hasło są danymi poufnymi, które należy chronić przed dostępem innych osób.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki zalogowania na Konto przy użyciu prawidłowych danych przez osoby nieupoważnione przez właściciela Konta.
 5. Założenie Konta umożliwia skorzystanie z różnych funkcji. Rodzaje Kont wraz z dostępnymi dla nich funkcjami znajdują się pod adresem www.pomocnedlonie.pl/dla-uzytkownikow.
 6. Oferentom przysługuje prawo do publikowania swoich danych oraz oferty w odpowiednio oznaczonych polach Wizytówki.
 7. Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do zmiany danych lub usunięcia Konta. Zatwierdzenie usunięcia Konta nieodwracalnie kasuje wszelkie dane użytkownika.
 8. Portal zastrzega sobie możliwość usunięcia bez ostrzeżenia i bez prawa do zwrotu poniesionych opłat Kont lub Wizytówek, które:
  • założone są przez Oferenta jako Konto użytkownika prywatnego
  • należą do Oferentów świadczących usługi inne niż wymienione w §2 pkt. 5
  • rozsyłają do innych użytkowników Portalu wiadomości niezwiązane z jego tematyką (spam)
  • zawierają zdjęcia lub pliki, do których Oferent nie posiada praw na komercyjne wykorzystanie

 

 

§4 Treści niedozwolone

 1. Na wszystkich podstronach składających się na Portal zabronione jest tworzenie nazw publicznych, zawartości Wizytówek, zamieszczanie opinii o Oferentach i/lub postów na Forum:
  • zawierających numer telefonu, adres e-mail i/lub korespondencyjny oraz inne umożliwiające nawiązanie kontaktu poza Portalem w miejscach oznaczonych inaczej niż jako Dane we własnej Wizytówce Oferenta
  • zawierających dane innych osób, firm lub instytucji, bez odpowiedniego pozwolenia
  • naruszających w jakikolwiek sposób dobra innych osób, dyskryminujących osoby lub grupy osób, zawierających słowa wulgarne, obraźliwe, o charakterze erotycznym lub niezgodnych z dobrymi obyczajami
  • propagujących używanie narkotyków, środków odurzających i psychoaktywnych, alkoholu, palenie tytoniu lub inne działania i substancje mogące szkodliwie wpływać na zdrowie
  • o charakterze reklamowym, o ile nie jest to własna reklama Oferenta
  • zawierających odnośniki (hiperłącze) do stron internetowych o tematyce lub zawartości sprzecznych z Regulaminem i tematyką Portalu
 2. Portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania bez ostrzeżenia treści niezgodnych z punktem 1, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat.

 

 

§5 Newsletter

 1. Osoba odwiedzająca stronę Portalu może zapisać się do newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w oznaczonym polu.
 2. Podawanie adresu e-mail innego niż własny jest zabronione.
 3. Portal nie weryfikuje podawanych adresów i nie ponosi odpowiedzialności za wysyłkę newslettera do użytkowników zapisanych bez ich zgody.
 4. Subskrybentowi w każdym czasie przysługuje prawo do wycofania zgody na otrzymywanie newslettera poprzez wysłanie wiadomości o temacie "Rezygnacja z newslettera", z adresu zapisanego do newslettera po przez formularz kontaktowy.
 5. Adresy e-mail zapisane w bazie newslettera nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.

 

 

§6 Informacje handlowe

 1. Użytkownik podczas Rejestracji może wyrazić chęć otrzymywania informacji handlowych.
 2. Wiadomości wysyłane są poprzez infrastrukturę techniczną Portalu, na zlecenie zaufanych firm lub instytucji prowadzących działalność powiązaną z tematyką Portalu.
 3. Portal zapewnia, że w żadnym momencie żadne dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości o temacie "Rezygnacja z informacji handlowej" z adresu e-mail zapisanego do ich otrzymywania po przez formularz kontaktowy.

 

 

§7 Forum

 1. Forum jest miejscem prowadzenia rozmów i wymiany opinii.
 2. Szczegółowy regulamin forum znajduje się pod adresem: www.pomocnedlonie.pl/regulamin-forum.

 

§8 Uwagi końcowe

 1. Wyłącznym właścicielem Portalu jest zarejestrowana w Polsce firma AMS Portal Internetowy.
 2. Portal działa w języku polskim.
 3. Portal dokłada wszelkich starań, by był dostępny przez całą dobę i by korzystanie z niego było możliwe i wygodne przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz urządzeń przenośnych.
 4. Portal zastrzega możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o których będzie informował na stronie głównej, podając termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie, może usunąć Konto wraz z danymi osobowymi za pomocą odpowiedniej opcji na Koncie.
 6. Zalogowanie na Konto po terminie wejścia w życie zmian Regulaminu oznacza jego akceptację.

 

 

Treść Regulaminu podlega prawnej ochronie. Kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób jest zabronione. Portal zastrzega możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec osób lub podmiotów naruszających ten zakaz.